Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği Motorlu Taşıtlar Vergisi açıklandı. 2019 yılı için ödenecek vergi tutarı yüzde 15.9 olarak belirlendi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlan kararda, artışın 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Resmi Gazete’de yapılan bildirimde, “30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile edinilen yeniden değerlendirme oranı, 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verildiği yetkiye dayanılarak, aynı kanunun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifi, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15.9 olarak yeniden belirlenmiştir” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019’da bazı vergi, harç ve cezaların artırılmasında belirlediği yeniden değerleme oranı yüzde 23.73’tü. Alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı kararıyla indirim yetkisi kullanıldı.